PERSONVERN

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Du kan stole på at vi tar vare på dine personlige opplysninger. I henhold til våre personvernerklæring respekterer vi all personlig informasjon du selv har gitt oss, som vi får gjennom dine øyeundersøkelser, gjennom ethvert kjøp eller bruk av tjeneste du gjør hos oss eller enhver annen henvendelser til oss. Disse retningslinjene beskriver hvordan Kaibosh Norge AS behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Innsamling, behandling og oppbevaring av visse personopplysninger kan ifølge Helsepersonelloven og Pasientjournalloven være lovpliktig å behandle, slik som håndtering av dine helseopplysninger. I andre sammenhenger (for eksempel til bruk i markedsføring) kan du velge hvilke opplysninger du gir til oss, og hvordan disse brukes.


INFORMASJON OM KAIBOSH

Når vi referer til Kaibosh, vi, oss eller vår i denne personvernerklæringen betyr det at vi mener alle Kaibosh butikker eller avdelinger som behandler og bruker din personlige informasjon. 

Kaibosh Norge AS er behandlingsansvarlige for dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Når vi referer til deg eller din i denne personvernerklæringen betyr det personen vi samler, bruker og behandler personlig informasjon om. Dette inkluderer alle som kontakter oss i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr, eller på annen måte samhandler med oss, herunder og for eksempel, via vår nettside www.kaibosh.com (vår nettside) eller i butikk. 


HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG?

• Navn, adresse, fødselsdato og fødselsnummer, kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer.

• Opplysninger om brukerkontoen din og kundeforholdet ditt, slik som bestillingsopplysninger, betalingsopplysninger, leveringsopplysninger, handlelister og handlekurv, innstillinger for markedsføring og kommunikasjon, produktforslag og din kontakt med kundeservice.

• Opplysninger som oppstår i forbindelse med bruk av tjenestene eller kjøp hos oss, f.eks. teknisk informasjon om enheter du bruker når du besøker våre tjenestene våre, kommunikasjon vi har sendt deg, kuponger og personalisert innhold, data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.

• Informasjon om dine innstillinger, preferanser og husholdning, dersom du selv oppgir dette.

• Dersom du har blitt vervet; informasjon om vervingen, f.eks. hvem som vervet deg, tidspunktet og om vervingen førte til en ny bruker og handel.

• Demografisk informasjon innhentet fra samarbeidspartnere som spesialiserer seg på å forstå og beskrive adferd, livsstil og handlevaner, normalt basert på hvor du bor, dersom du ikke reserverer deg mot dette.

• Relevante detaljer om din helse, herunder (a) gjeldende og tidligere informasjon om din øyehelse og –sykdommer, din generelle helsetilstand og brille- eller linseresepter; (b) gjeldende medisinresept; og (c) korrespondanse mellom optiker og din fastlege/øyespesialist

• Dine undersøkelses- og testresultater

• Informasjon om dit ansettelsesforhold, livstil og eventuelt kjøretøy

• Informasjon vedrørende alle resepter skrevet ut til deg av helsepersonell eller praktiserende leger.

• Informasjon du selv har gitt oss tilgang til ved å fylle ut skjema på vår nettside

• Detaljer vedrørende dine besøk på vår hjemmeside og alle transaksjoner du gjennomfører på nettsiden

• Opplysninger fra sosiale medier samt fra markeds- og analysetilbydere

• Enhver opplysning og/eller bilder du gir oss tilgang til når du bruker vår nettside

• Annen informasjon du frivillig har gitt oss tilgang til fra tid til annen

Denne informasjonen vil primært bli samlet inn etter opplysninger fra deg, men vi kan også samle den inn fra andre kilder hvor vi har lov til, herunder men ikke begrenset til, fra helsepersonell, virksomheter eller personer du har godkjent at kan gi informasjon på dine vegne (for eksempel foreldre eller verger), tredjepartsleverandører, offentlige instanser, skattemyndigheter, politimyndigheter og andre tredjeparter. Denne informasjon vil også kunne kombineres med informasjon fra åpne, offentlige kilder og databaser. 


HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:

LEVERE TJENESTER:

• Din øyebehandling

• Tilby våre produkter og tjenester til deg

• Gi deg beskjed om når din neste avtale er og minne deg på at det er på tide å ta en synsundersøkelse

• Markedsføre våre produkter og tjenester overfor deg

• Hjelpe oss med å gjennomgå, utvikle og forbedre produkter og tjenester vi tilbyr, for eksempel gjennom forskning, analyse og planlegging

• Informere deg om endringer i våre produkter og tjenester

• Fakturering, kredittkontroll, betalingsoppfølging og sikker betaling

• Feilretting, kundeservice og klagebehandling

• Tilpassing av tilbudet vårt (for eksempel leveringstilbud, åpningstider, kapasitet, priser, funksjonalitet o.l.) basert på personopplysninger, innstillinger, preferanser og bruksmønster

• Svare på og behandle eventuelle krav rettet mot oss

• Bruk av informasjonskapsler av datatrafikk som angitt nedenfor

• Å overholde lover og forskrifter pålagt Kaibosh, herunder forebygging mot og påvisning av manglende overholdelse av disse

• Opprettholdelse av registre av skattemessig betydning, overholde lover, som ledd i avvisning av krav og andre forretningsmessige formål

• Håndtere og administrere forsikringssaker

UTVIKLING & ANALYSE

Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til brukerne våre og forbedre og videreutvikle tjenestene vi leverer. Eksempler på slike formål kan være:

• Å samle og analysere informasjon for å forstå bruksmønster og behov, eksempelvis for å forbedre tilbudet vårt, optimalisere tjenesten, kommunikasjon, varetilbudet, kapasitet o.a. Her kan vi blant annet benytte brukerundersøkelser (elektronisk eller via telefon), automatiserte tilbakemeldinger eller innsendte forslag.

• Å bruke statistiske data for å gruppere brukere på grunnlag av bruksmønster, kundeforholdets varighet, bosted, alder eller andre opplysninger for å forstå hvordan disse påvirker bruken av tjenestene våre. I disse tilfellene vil informasjonen bli behandlet aggregert og/eller anonymisert.

• Å kunne gjøre feilsøking og feilretting av hendelser som skjer med enkeltbrukere

• Å utarbeide brukerundersøkelser, brukeranalyser og markedsanalyser basert på bruksmønster og demografi

SALG OG MARKEDSFØRING 

Vi behandler personopplysninger til markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Eksempler på slike formål kan være:

• Verveprogram der brukere kan verve andre brukere

• Å utveksle nødvendig informasjon med samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene våre til deg

• For å sørge for relevant annonsering også på andre nettsider eller -tjenester samarbeider vi med annonsepartnere, som f.eks. Google, Facebook og andre.

• Kommunisere tilbud, nyheter og vareutvalg samt funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjenesten vår, eller annet som antas å være relevant for deg, per e-post, telefon, sms eller post.

TILPASSET HANDLEOPPLEVELSE OG KOMMUNIKASJON 

For å gjøre handleopplevelsen din på Kaibosh.com best mulig, tilpasser vi deler av nettbutikken og kommunikasjonen til akkurat deg. Eksempler på tilpasset handleopplevelse kan være at vi basert på handlehistorikk, innstillinger, preferanser og bruksmønster gir deg:

• Personlig innhold, slik som personlige tilbud og personlige forslag til varer

• Mer relevante søkeresultater

• Tilpasset innhold og kampanjer

• Tilpassede tilbud og innhold i kommunikasjon som er unik for deg

SIKKERHET OG FORHINDRING AV MISBRUK

Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester eller svindel.

OVERHOLDE LOVFESTEDE PLIKTER

 Vi behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige og lovfestede forpliktelser, eksempelvis i forbindelse med

• regnskapsførsel

• rapportering og fremlegging av opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt

ANDRE FORMÅL DU HAR SAMTYKKET TIL

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger til ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Dersom du bare surfer på nettsiden vår samler vi ikke inn noen informasjon som kan indentifisere deg ved navn. Vi samler imidlertid inn informasjon ved bruk av informasjonskapsler og/eller nettrafikkdata som bruker din IP-adresse eller andre numeriske identifikatorer og som analyserer hvordan du bruker nettsiden vår.

Mer informasjon om informasjonskapsler finner du nedenfor.


HVOR LENGE LAGRER VI INFORMASJONEN?

Kaibosh vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger. I tillegg vil vi ha en plikt til å oppbevare enkelte opplysninger som følge av regnskapslovgivningen og helselovgivningen. Helseopplysninger skal f.eks. oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem i henhold til pasientjournalloven. Hvis opplysningene deretter ikke må bevares etter annen lovgivning, skal de slettes. Visse opplysninger skal dessuten oppbevares i overensstemmelse med de gjeldende regler for oppbevaring av bokføringsmateriale og for å imøtekomme formuerettslige krav.


HVORDAN OPPBEVARER, HÅNDTERER OG BESKYTTER VI OPPLYSNINGENE DINE? 

Å beskytte personopplysningene dine (og annen informasjon du har lagret på brukerkontoen din) er blant våre høyeste prioriteter. Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak og inkluderer risikovurderinger, tilgangsstyring, arkiveringsrutiner, rutiner for håndtering av data og mye mer. Sikkerhetstiltakene skal blant annet sørge for å forhindre at personopplysningene dine kommer på avveie.


OVERFØRING UTENFOR EU/EØS

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger i Norge og innenfor EU/EØS. I noen tilfeller jobber vi med samarbeidspartnere som holder til utenfor EU/EØS (såkalte tredjeland). Dersom vi overfører personopplysninger utenfor EØS vil vi sørge for at det skjer i tråd med datalagrinslovgivning. 


HVEM DELER VI INFORMASJONEN MED?

Vi vil fra tid til annen dele til personlige informasjon med en tredjepart, herunder under følgende omstendigheter:

• Vi bruker tredjeparter for å hjelpe oss med å bearbeide personlig informasjon, men disse tredjepartene bruker ikke din informasjon til noe. Den bearbeide informasjon vi får fra disse tredjepartene bruker vi til å supplere og forbedre våre eksisterende kundedata.

• Vi kan dele dine data med annonsenettverk og/eller sosiale medier med det formål å velge eller vise annonser som er relevante for deg gjennom disse nettverk og plattformer

• Vi kan gi helseinformasjon om deg til helsepersonell

• Vi kan gi personlig informasjon om deg til andre, herunder politi og politimyndigheter, for å oppdage og forebygge svindel (herunder uautoriserte korttransaksjoner) og annen kriminell aktivitet. Disse vil kunne sjekke din informasjon opp mot åpne og lukkede databaser. Resultatene av disse søkene vil kunne bli lagret for bruk i fremtidige kontroller.

• Vi kan gi personlig informasjon om deg til vårt forsikringsselskapet i de tilfeller hvor det blir eller kan bli fremsatt forsikringskrav mot oss

• Dersom vi selger eller kjøper selskaper eller andre eiendeler, vil vi kunne dele personlig informasjon om kundene med potensielle selgere eller kjøpere av disse.

• Dersom vi, eller en stor del av våre selskap, bli kjøpt opp av et annet selskapet (eller dersom vi reorganiserer innenfor vårt eget konsern), vil personlig informasjon vi har samlet inn om våre kunder være en del av salget.

• Vi kan dele enkelte personlige opplysninger til din arbeidsgiver, dersom du har blitt henvist til oss som en bedriftskunde

• Vi vil kunne dele personlig informasjon om deg til tredjeparter dersom vi rettslig er eller blir pålagt det, eller dersom slik deling er nødvendig eller for å beskytte Kaibosh’ rettigheter, eiendom eller sikkerheten til våre kunder, ansatte eller andre tredjeparter.

• Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. Våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.


DINE RETTIGHETER

• Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. For å bruke innsynsretten din og få tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg kan du ta kontakt med oss.

• Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å utføre tjenestene vi skal gjøre for deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller feil. 

• Du har rett til å få utlevert personopplysninger som gjelder deg og som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. 

• Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å behandle dine personopplysninger i de tilfellene hvor samtykke er gjeldende behandlingsgrunnlag. 

• Du kan motta meldinger med forslag, tips, tilbud og overraskelser gjennom nyhetsbrev på e-post og SMS. Du kan når som helst melde deg av slik markedsføring. 

• Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

• Du kan også selv be om at vi sletter dine personopplysninger. I dette tilfellet vil dine personopplysninger vil bli slettet innen 30 dager, med unntak av informasjon vi er pålagt å oppbevare av andre årsaker (f.eks. etter bokføringsloven).


INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) OG ANNEN TRACKING TEKNOLOGI

Som mange andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Informasjonskapsler blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss blant annet med å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, samt hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for å gjøre det mulig å levere en god brukeropplevelse, til ytelse, utvikling, analyse og målretting av annonser.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg, din bruker og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.

Informasjonskapsler og annen trackingteknologi, og informasjonen samlet inn ved hjelp av disse, brukes typisk til følgende formål:

• Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Slike informasjonskapsler er viktige for driften av Kaibosh og våre digitale tjenester. De er nødvendige for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre et kjøp, og de legger til rette for en god brukeropplevelse. For eksempel lagrer vi en informasjonskapsel som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake, slik at du slipper å logge inn med brukernavn og passord hver gang du besøker oss.

• Analyse av bruk og utvikling av tjenesten: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale tjenester, slik at vi kan forbedre dem. Vi samler inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre brukere klikker eller søker på, hvilke deler av nettbutikken som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende. Dette er for å kunne lære hva våre brukere er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Informasjonen benyttes også for å gjøre det mulig å vise deg mer relevante produkter.

• Målrettet markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker. Tredjeparts-leverandører, inkludert Google og Facebook bruker informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på Kaibosh.com til å samle eller motta informasjon og bruke dette til å vise annonser basert på dine besøk på Kaibosh.com og andre nettsteder. Kaibosh benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Facebook og Google AdWords.

Dersom du ikke ønsker dette kan du i tilknytning til våre annonser på Facebook klikke , velge alternativet «Hvorfor ser jeg dette?» og «Skjul alt fra denne annonsøren». Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. 


ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Oppdatert personvernerklæring finnes alltid på denne siden, og siste dato for endring vil alltid være oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel.

Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med de til enhver tid gjeldende personvernbetingelsene.

Kontakt oss 

Kaibosh AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du være uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ha spørsmål, send oss gjerne en e-post på personvern@Kaibosh.com eller et brev til Kaibosh AS, Nikolaikirkeallmenningen 1f. 5003 Bergen.


Personvernerklæringen ble sist oppdatert 25. oktober 2020.