VI TAR GODT VARE PÅ DEG

DESINFISERING


Antibac står fremme i butikken for deg som kunde. 

Vi rengjører alle brillene etter prøving og gjøre dem klar til nestemann. 

Vi har økt frekvensen av rengjøring og desinfisering. 

Mellom hver pasient rense vi området og alt utstyret som brukes.

For undersøkelser hvor vi trenger å komme nærmere enn en meter, vil vi bruke personlig verneutstyr (PPE), der det er aktuelt.

GOD AVSTAND


Vi følge FHIs retningslinjer for sosial avstand og sørger for at alle kunder har god plass. Vi vil begrense antall mennesker i butikken, og administrere eventuelle køer. 

ANSIKTSMASKE


Våre medarbeidere bruker smittevernutstyr når det er påkrevd. Vi oppfordrer deg some kunder å bruke munnbind også.

KOM I GANG